บทความ

การตั้งค่า Forward E-mail 1. เข้าสู่ระบบอีเมลที่ใช้งาน https://mail.zoho.com/ กรอก user / pass ของอีเมลที่เป็นสิทธิ์ admin... การตั้งค่าเตือนความจำอีเมล เมื่อทำการส่งอีเมลไปที่ปลายทางแล้วสามารถตั้งเตือนความจำของอีเมลนั้นได้ 1.... การสร้าง Zoho Email Account เมื่อได้รับ User pass Admin zoho จากทางเจ้าหน้าที่ Hostinglotus เรียบร้อยแล้วให้นำมา Log in ที่... กำหนดค่า Zoho Mail ใน Outlook สำหรับ Windows - POP   1. เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Outlook ในระบบ Windows ของคุณ 2. คลิก File (ไฟล์) แล้วเลือก Add... ตั้งค่า Zoho Mail ใน Outlook สำหรับ Windows - IMAP เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Outlook ในระบบ Windows ของคุณ คลิก File (ไฟล์) แล้วเลือก Add Account... ฟังก์ชั่นการกรองอีเมลสแปม   หากมีการได้รับอีเมลที่ไม่ได้คัดกรองหรือน่าสงสัย ทาง Zoho... วิธีการลบอีเมล 1. เข้าสู่ระบบอีเมลที่ใช้งาน https://mail.zoho.com/ กรอก user / pass... วิธีการสร้างลายเซ็น 1. เข้าสู่ระบบอีเมลที่ใช้งาน https://mail.zoho.com/ กรอก user / pass... วิธีการเช็คพื้นที่อีเมลการใช้งาน เข้าสู่ระบบอีเมลที่ใช้งาน https://mail.zoho.com/ ใส่ user / pass ของอีเมลผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ...
<< ย้อนกลับ