บทความ

การ Remove Group 1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลังจากนั้น ให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป 2.... การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า... การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า... การตั้งค่า DNS และ Add domain 1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู... การตั้งค่า E-mail จาก Group Mail บน Office365 1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลังจากนั้น ใหเ้ลือกคำว่า Admin ตามรูป 2.... การตั้งค่า Outlook ของ Office 365 1.ทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ขึ้นมา 2. ให้ใส่ E-mail และกดทำการเชื่อมต่อ 3. และกด ที่... การตั้งค่าอีเมล Office 365 บน outlook การตั้งค่าอีเมล Office 365 บน outlook 1.เข้าไปที่ Outlook 2.ไปที่ ไฟล์ เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่... การปรับพื้นที่ Share Point 1.ทำการ Login ด้วย Admin Account ที่ portal.office.com ให้เรียบร้อย 2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ Click... การลบ E-mail Account Office365 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365... การสร้าง TEAM Office365 1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค... การเข้าใช้งาน E-mail Office365 1.ให้เข้าลิ้งค์ Login ที่ portal.office.com 2. โดยที่หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365... การเปลี่ยน Logo ใน Microsoft 365 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365... การเปลี่ยนชื่อ E-mail account 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365... การเพิ่ม E-mail Account Office365 และการกำหนดสิทธิ์ 1.ดําเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365... การเพิ่ม E-mail Account ให้กับ User 1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365... การเพิ่ม User ใน Group 1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลงัจากน้้น ให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป 2.... ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration 1. 1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/... วิธีการ Migrate email จากที่อื่นไปยัง Office 365 วิธีการการตั้ง Microsoft 365 บน IOS วิธีการการตั้ง   Microsoft 365  บน IOS 1.ไปที่ตั้งค่า เมล 2.ไปที่ บัญชี 3.เลือก... วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) Microsoft365 1.ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บน webmail   2.ไปที่ การตั้งค่า  > ดูการตั้งค่า ใน Outlook ทั้งหมด... วิธีปิด Microsoft Authenticator วิธีปิด Microsoft Authenticator 1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/ ใส่ User Pass Admin... วิธีเพิ่ม DNS Microsoft 365 บน Cloudflare ไปที่ URL: cloudflare.com และ Log In (หากคุณยังไม่มีบัญชีก็ กดสมัคร ได้เลย ใส่ Username...
<< ย้อนกลับ