การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla Print

  • 322

การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download Filezilla

ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting ที่ระบบจัดส่งให้ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน Hosting
โดยระบุข้อมูลตามลำดับดังนี้

  1. Host : ระบุเป็นหมายเลข IP หรือชื่อโดเมน เช่น 119.59.120.5
  2. Username : ระบุเป็นชื่อผู้ใช้ (FTP Username) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น hosting4
  3. Password : ระบุเป็นรหัสผ่าน (FTP Password) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting
  4. Port : ระบุเป็นพอร์ต (FTP Port) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น 2002
  5. คลิกที่ปุ่ม "Quickconnect" เพื่อทำการเชื่อต่อ Hosting
  6. Double Click ที่โฟลเดอร์ "public_html" เพื่อทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าโฟลเดอร์หลักของ Hosting

จากนั้นทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดที่ฝั่งซ้ายมือ โดยคลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Upload" ดังภาพด้านล่าง

 
หลังจากอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบความถูกต้องโดยการเปิดหน้าเว็บไซต์


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ