ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration Print

  • 0

ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration

1. 1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/ ใส่ User Pass Admin Global ไปที่เมนู Admin

2. ไปที่ Setup >> migrations3.เลือกเมนู Email

4.เลือกที่ Get Started

5.เลือกที่ Import my email messages

6.ทำการเลือก User บน Microsoft 365 ที่ต้องการย้ายเข้าข้อมูล และใส่ User Password ฝั่งต้นทางอีกครั้ง แล้วทำการ Start migration กรณีต้องการย้ายเข้าข้อมูลสำหรับ User อื่น ก็สามารถทำจากส่วนนี้ได้เลย

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ