วิธีการการตั้ง Microsoft 365 บน IOS Print

  • 0

วิธีการการตั้ง   Microsoft 365  บน IOS

1.ไปที่ตั้งค่า เมล


2.ไปที่ บัญชี


3.เลือก เพิ่มบัญชี4.เพิ่มบัญชีเมล


 

5.เลือกที่อื่นๆ ดังรูป

6.ทำการตั้งค่าต่างๆรายละเอียดดังนี้

Your Name: ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (สามารถใส่ชื่ออะไรก็ได้)

Email Address ให้ใช้ค่า Email ที่สร้างไว้บน Office 365

Account Type ให้ทำการเลือก ไม่ว่าจะเป็น Pop หรือ IMAP

Incoming mail server ให้ใส่ค่า outlook.office365.com

Outgoing mail server ให้ใส่ค่า smtp.office365.com

Username ให้ใช้ค่า Email Account ที่สร้างจาก Office 365

Password ให้ใช้ค่ารหัสผ่าน ที่สร้างจาก Office 365

 

7.เลือกที่เมนู “Advanced” และตั้งค่าดังนี้ได้เลย

Incoming server (IMAP): 993

use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

Incoming server (POP): 995

use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

Outgoing server (SMTP): 587

use the following type of encrypted connection: STARTTLS


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ