วิธีปิด Microsoft Authenticator Print

  • 0

วิธีปิด Microsoft Authenticator

1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/ ใส่ User Pass Admin Global ไปที่เมนู Admin

2.กดที่ … Show all

3.กดที่ Azure Active Directory

4.ใช้ User Pass Admin Login เข้าไป

5.ไปที่เมนู Azure Active Directory

6.ไปที่ Properties และกดไปที่ Manage Security defaults

   

 

 

 

7.เลือก No และ Save


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ