การเพิ่ม User ใน Group Print

  • 0

1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลงัจากน้้น ให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป

2. พอเข้ามาหน้า Admin center ให้เลือกที่ Group และ กด ชื่อGroup ที่ต้องการเพิ่ม User 

3. ให้คลิก Tab members ตามรูป และกดคำว่า View all and manage members

4. พอเข้ามาหน้าต่างนี้ให้กดคำว่า Add members

 

5. ให้กดติ๊กถูกหน้า E-mail ที่ต้องการ Add เข้า Group และกด save เป็นอันเสร็จสิ้น


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ