การปรับพื้นที่ Share Point Print

  • 0

1.ทำการ Login ด้วย Admin Account ที่ portal.office.com ให้เรียบร้อย

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ Click ที่ Icon Admin ดังรูป

3. แล้วทำการ Click ที่ Admin centers และเลือก SharePoint 

4. จะได้หน้า Admin ของ SharePoint Admin Center หลงัจากน้นั เลือกที่ settings ดังรูป

5. มองหา Site storage limits และ เลือก Manual กด Save ครับ 

6. หลังจากการ Save เราจะกลับมาหน้า Sharepoint admin center ให้เลือก Site -> Active Sites และ เลือก ชื่อSites ที่ต้องการปรับขนาดและ กด Edit ด้านขวาตามรูป

7. ปรับขนาดตามต้องการและกด Save

E-mail owners when this much of ther storage limit is used คือเมื่อใช้พื้นที่ไปประมาณ 98% จะมีอีเมลส่งหาทาง Admin


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ