การ Remove Group Print

  • 0

1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลังจากนั้น ให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป

2. พอเข้ามาหน้า Admin center ให้เลือกที่ Groupและ กด ชื่อGroup ที่ต้องการ Remove และกดค าว่า Delete group ตามรูปด้านล่าง

 

3. หลังจาก กด Delete Group จะเข้ามาหน้าต่างนี้ให้กดคำว่า Delete ครับ


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ