การลบ E-mail Account Office365 Print

  • 0

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ

2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้เลือกคำว่า User และเลือก Active users 

3. จากให้เลือก User ที่ต้องการลบ และกดจุดไข่ปลาสามจุดและเลือก Delete user 

4. จากนั้นให้กด จะมีขึ้นมาใหเ้ลือก หากเราต้องการใหข้อมูลของ User นี้ ให้ไปติ๊กถูกที่ Give Another user acc to email และเลือก user ที่ต้องการย้ายข้อมูลไป หากไม่ต้องการก็ให้กด Delete Userได้เลยครับ

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ