การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน Print

  • 0

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ

2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ทางด้านซ้าย admin center ให้คลิกคำว่า Sharepoint

 

3. เราจะเข้ามาหน้า Sharepoint admincenter ทางด้านซ้ายให้เลือก Site และเลือกคำว่า Delete site

4. ให้เลือก site ที่ต้องการกู้คืน และกด Restore 

5. กดคำว่า Restore อีกครั้งและรอครับ

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ