การตั้งค่า DNS และ Add domain Print

  • 0

1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com 

2. ไปที่เมนู Setting >> Domains

3. เลือก Add domain จะมีหน้าต่าง New Domain ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานใส่โดเมนที่ต้องการ จากนั้นกด Next

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Verify domain สามารถเลือกได้ว่า จะ Verify ด้วย Verification email หรือ ด้วยค่า DNS เช่น  TXT record หรือ MX record 

เมื่อเลือกวิธีที่สะดวกแล้ว ทำตามขั้นตอน ดังนี้ 

1). หากเลือก Verification email จะมี Email ส่งไปที่ Email ดังกล่าวให้กดยืนยัน หลังจากนั้นเข้ามากด Verify  ในระบบอีกครั้งหนึ่ง 

 

2). หากเลือก Add a TXT record instead ลูกค้าจะต้องเพิ่มค่า TXT record ที่ระบบมีให้หรือสามารถเลือก  Verify ด้วย MX record ได้เช่นเดียวกัน เมื่อดำเนินการแล้ว เข้ามาในระบบเพื่อ Verify domain อีกครั้งหนึ่ง (การเพิ่มค่า TXT หรือ MX อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอัพเดท 0-24 ชม.)

 

5. หลังจาก Verify แล้วหากลูกค้าจัดการค่า DNS เอง ไม่ต้องการย้าย Name Server ในการจัดการ DNS ไปยัง Microsoft ให้เลือกหัวข้อที่ 2 คือI'll manage my own DNS records.จากนั้นกด Next

 

6. ให้ลูกค้า Add ค่า DNS record ทั้งหมดหลังจากนั้นกด Verify หากได้รับข้อความ Congratulation ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

7. หากเสร็จสมบูรณ์จะขึ้นข้อความดังภาพ


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ