การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน Print

  • 0

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้เลือกคำว่า User และเลือก Deleteusers

3. เลือก User ที่เราต้องการกู้คืนและกด Restore User ตามภาพ

4. ระบบจะให้เราตั้ง Password เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กด Restoreได้เลยครับ

5. หน้านี้จะเป็นหน้าให้เราใส่ E-mail เข้าไประบบจะทำการส่ง User Passไปตามอีเมลที่เราใส่ไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จให้กด Send email and close เป็นอันเสร็จสิ้นครับ


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ