บทความ

เอกสารการ ย้าย Domain .TH (ใช้หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน) เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม เรียน ผู้จัดการ บริษัท... เอกสารการจด Domain .ac.th เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น... เอกสารการจด Domain .co.th เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบแบบที่หนึ่ง,... เอกสารการจด Domain .go.th เอกสาร :หนังสือ ที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง... เอกสารการจด Domain .in.th เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2... เอกสารการจด Domain .mi.th เอกสาร :หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด... เอกสารการจด Domain .or.th เอกสาร :หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้นกรณี...
<< ย้อนกลับ