วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP Print

  • 0

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP

 

WinSCP (วินเอสซีพี) คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรโตคอล FTP ที่เชื่อมต่อกับ Hosting ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่
http://winscp.net/eng/download.php

โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1.คลิกที่ icon WinSCP

2. กรอกรายละเอียดเพื่อเชื่อมต่อกับ Server

  • กำหนดโปรโตคอลเป็น FTP (File Transfer Protocol) ในช่อง File protocol
  • กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Host Name
  • กำหนดค่า Port ในช่อง Port number (โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Port 21)
  • กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่อง Username
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password

จากนั้น click ที่ login

 

** หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน **

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Directory domains

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโดเมนของคุณ

5. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Directory public_html (ไฟล์ของเว็บไซต์ที่จะออนไลน์บนอินเตอร์เน็ทของจะถูกอัพโหลดไว้ที่ Directory นี้)

6. จากนั้นทำการ Upload ไฟล์โดยลากไฟล์ทีต้องการจากหน้าต่างทางด้านซ้าย (เครื่องเรา)ไปวางไว้ใน หน้าต่างทางด้านขวา (เครื่อง Server)


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ