วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange Print

  • 0

วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. กด Compose เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมล

 

3. พอเข้ามาสร้างเนื้อหาที่จะส่งหาปลายทางและกด Send ได้เลยครับ
1 To : ใส่อีเมลผู้รับ
2. Subject : หัวข้อเมล
3. ตัวปรับแต่งอักษร จัดหน้ากระดาษ
4. ตัวสะกดคำถูกผิด
5. Attach a file : กดแนบไฟล์หรือลากไฟล์ใส่ช่องนี้ได้ครับ
6. Delivery Status notfication : หากเปิดเมื่อส่งอีเมลจะมี Log แจ้งการส่งเมลที่ Inbox
6.1 Prority : ความสำคัญของอีเมล
6.2 Save send message in : เมื่อกด send อีเมลจะไปเก็บที่ใด
7. Send กดส่งอีเมล

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ