วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange Print

  • 0

วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้เลือก Setting  ตามไฟล์แนบ

3. เลือก Import mails
E-mail address คือ อีเมลต้นทางที่จะย้ายข้อมูลมา
Password คือ รหัสผ่านของ อีเมลต้นทางที่จะย้ายข้อมูลมา
IMAP / IP address คือ เซิฟเวอร์เมลต้นทาง เช่นของ Gmail จะเป็น imap.gmail.com , Hotmail จะเป็น outlook.office365.com หรือหากไม่ทราบให้ถามทางเซิฟเวอร์เมลเก่า
IMAP Port คือ Port ของ Imap ถ้า Default จะเป็น 143 , SSL 993
Source Server requires SSL คือ ถ้าเลือก Port 993 ให้ กดเปิดปุ่มนี้ด้วยครับ

หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กด Start Import

 


**** ระยะเวลาย้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวน E-mail ของลูกค้า


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ