วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange Print

  • 1

วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.inoriiz.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้เลือก Contact ตามรูป

3. กดคำว่า Create ตามรูปและตั้งค่าหลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จครับ
Address Book : กำหนดประเภทผู้ติดต่อ
First Name : ตั้งชื่อผู้ติดต่อ
Last Name : นามสกุล

ช่อง Properties คือ รายละเอียด Address
E-mail : อีเมลของผู้ติดต่อ
Phone : โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
Address : ที่อยู่

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ