วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange Print

  • 0

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้ลือก Calendar ตามรูปด้านล่างครับ

3. เลือก Create Event
3.1 เลข 1 คือ Create Event สร้างปฏิทิน
3.2 เลข 2 คือ Day แจ้งตารางนัดหมายประจำวัน
3.3 เลข 3 คือ Week แจ้งตารางนัดหมายประจำสัปดาห์
3.4 เลข 4 คือ Month แจ้งตารางนัดหมายประจำเดือน
3.5 เลข 5 แสดงรายละเอียดตารางของวันนั้นๆ

4. หน้านี้จะเป็นหน้าตั้งค่า
รายละเอียดตั้งวันเวลา เนื้อที่ Summary

Title : หัวข้อปฏิทิน
Start : วันเริ่มต้น End : วันสิ้นสุดกิจกรรม
All Day : ถ้าเปิดตรงนี้คือแสดงทุกวัน
Location : สถานที่ Description : เนื้อหากิจรรม
URL : ลิ้งเว็บ Use Calendar Colors : กำหนดสีปฏิทิน
Category : กำหนดกลุ่ม Visibility : กำหนดกลุ่มประเภท
Priority : ความสำคัญ

การแจ้งเตือนตั้งที่หน้า Notifications

การแชร์ Calendar ที่หน้า Attendess
1. ช่องใส่อีเมลที่จะรับการแจ้งเตือน
2. กด Add จะเป็นการบันทึกอีเมล

 

5. หลังจากนั้นกด Save ส่วนอีเมลที่ได้รับการแชร์ Calendar ต้องไปกด Confirm ที่อีเมลนั้นๆด้วยครับ


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ