บทความ

การ Set chaset name ก่อน import database การ Set chaset name ก่อน import database การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ inport... การ export database การ export database ออกจาก server การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ import export... การ import database การ import database เข้า server การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เป็นการเข้ามาจัดการ Import Export... การเข้าใช้งาน PHPmyAdmin จาก DirectAdmin การเข้าใช้งาน phpmyadmin ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทำการ login เข้าระบบ DirectAdmin และเลือกเมนู... วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล (Repair Database) 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password... วิธีการอนุมัติการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password... วิธีเชื่อมต่อ Database MSSQL วิธีเชื่อมต่อ Database MSSQL   โดยปกติจะใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio... วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin...
<< ย้อนกลับ