คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin Print

  • MAILENABLE, MAIL, FORWARD
  • 3

คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin

1. Login เข้าหน้า Webadmin ด้วย Username และ Password ของ Admin ที่ทางเราจัดส่งให้

    เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ Mailboxes 2. เมื่อเลือก Mailboxes เข้ามาแล้ว ให้คลิ๊ก Edit ที่ email account ที่ต้องการจะทำ Redirect
3. เมื่อคลิ๊ก Edit ที่ Email Account ที่ต้อารแล้ว จะมี Popup ขึ้นมา

    ตรงส่วน Redirect mail to ให้ใส่ Email ที่ต้องการให้ Forward ต่อ

    และให้ติ๊กถูกที่ Keep a copy of the messages in the mailbox 

    เพื่อไม่ให้ลบอีเมลหลังจาก Forward ไปแล้ว
 
    หลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ