คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail Print

  • CLOUD, MAIL, MAILENABLE
  • 3

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail


     Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam โดยการติ๊กถูกเครื่องหมายที่ช่อง Enable Mailbox Spam Filtering

และยังสามารถปรับระดับความเสี่ยงได้ 3 ระดับคือ ต่ำ,กลาง และสูง โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 

Actions

รายละเอียด

No Action

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกส่งไปยังกล่องขาเข้าตามปกติ

Delete the message

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกลบ

Move message to folder...

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

Copy message to folder...

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

Move message to Junk mail folder

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

Add prefix to subject

คำนำหน้าจะถูกเพิ่มลงในหัวเรื่องของข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม

 


การตั้งค่าทำได้โดยเลือกที่ Options à Spam à Spam Rules  ดังรูปWas this answer helpful?

<< ย้อนกลับ