คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin Print

  • CLOUD, MAIL, MAILENABLE
  • 4

คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin

     ผู้ดูแลสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail หรือ Outlook ของ account email ต่างๆ

เพื่อเข้าใช้งานในการรับส่ง Email ได้ทั้งหมด โดยมีวิธการเปลี่ยน password ในการใช้งาน Email ดังนี้


1. Login เข้า Webadmin โดยปกติจะเป็น webadmin ตามด้วยชื่อโดเมนของลูกค้า

    เช่น meadmin.yourdomain.com ทำการ login ด้วย user ที่มีสิทธิ์เป็น admin2. ให้คลิ๊กที่ด้านซ้ายจะมี Menu ที่ชื่อว่า Mailbox เป็น Menu ที่รวม Mailbox หรือว่า account ทั้งหมด ของโดเมนนั้น ๆ            
3. เมื่อเข้ามาจะเจอ List รายชื่อ Mailbox หรือ account ทั้งหมด

    ต้องการแก้ไข password ของ Account ไหน ให้คลิ๊กที่ Edit ด้านหลัง account นั้น ๆ

4. เมื่อคลิ๊กแล้วจะมี Popup ขึ้นมา ให้ทำการใส่ Password ใหม่ได้เลย เสร็จแล้วคลิ๊กที่ Save

Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ