การตั้งค่า Email บน Outlook 2016 แบบ IMAP Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 3

การตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ IMAP


1. ทำการเปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ File

 

 

 

2. เลือกที่ Info และคลิก Add Account ดังรูป

 

 

 

3. จะปรากฏกล่อง Dialog แสดงขึ้นมาให้ทำการใส่ข้อมูลดังนี้

     - Email Account : ใส่ชื่อ Email Account เช่น [email protected]

     - ติ๊กเลือกที่ Let me set up my account manually4. ทำการเลือก Account Type ที่ต้องการในตัวอย่างนี้เราจะตั้งเป็น IMAP

 

5. ทำการตั้งค่า Server Mail ดังนี้

     - Incoming mail : ใส่เป็น mail.yourdomainname.com และ Port ใส่เป็น 143 หรือ 145

     - Outgoing mail : ใส่เป็น mail.yourdomainname.com และ Port ใส่เป็น 25 หรือ 587

     - กด Next
6. ทำการใส่ Password ของ Email Account  เป็นอันเสร็จสิ้น

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ