คู่มือการเพิ่ม Blacklist ผ่าน Webmail Print

  • MAIL, Cloud, MAILENABLE
  • 0

คู่มือการเพิ่ม Blacklist ผ่าน Webmail

     Cloud Email สามารถตั้งค่า Blacklist บน Webmail ในกรณีที่ Email ต้นทาง ผ่านการตรวจสอบจากระบบป้องกัน Spam แล้ว

แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการ Email นี้ และไม่ต้องการที่จะรับ Email จาก Email Address นี้ ทางผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ Email Address นี้

ไปอยู่ใน Blacklist เมื่อมีการส่ง Email ด้วย Email Address นี้ เข้ามาอีกครั้ง ก็จะถูก Reject ไม่สามารถส่ง Email เข้าที่ Email Account เราได้1. Login เข้า Webmail แล้วทำการเลือกเมลฉบับที่จะทำการ add Blacklist แล้วคลิกขวา 1 ครั้ง

     - คลิกเลือกที่ Add To Blacklist ดังรูปด้านล่าง

 

 

 

 

2. จากนั้นดูส่วนของ BlackList จะเห็นว่ามี Email Account ที่เลือกไว้เข้ามาอยู่ใน List เราสามารถจัดการ Email Account เพิ่มเติม ได้ เช่น ลบ เพิ่ม หรือแก้ไข

     - โดยทำการเลือกที่ Options  คลิกเลือกที่ Spam à Blacklist

 

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ