คู่มือการตรวจสอบ log การรับส่ง Email ผ่าน Webmail Print

  • MAIL, CLOUD, MAILENABLE
  • 0

คู่มือการตรวจสอบ log การรับส่ง Email ผ่าน Webmail

1. Login เข้า Webmail ไปทีเมนู Options จากนั้นเลือกที่เมนู Statistics
2. เมือทำการคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏเป็น log การรับส่งอีเมลดังรูป

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ