คู่มือการตั้ง Forward Email ผ่าน Webmail Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 1

คู่มือการตั้ง forward email

     Cloud Email สามารถสร้าง Redirect Email หรือ Forward Email เพื่อช่วยในการส่งต่อ Email ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไปยัง Email ปลายทางอีก Email Account ที่เราต้องการ

เช่น กรณีที่เราต้องดูแล หลายฝ่าย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เมื่อลูกค้าส่ง Email มาที่ Email [email protected] ซึ่งเป็น Email กลาง

เราก็ตั้งค่าให้ Forward Email มาที่ Email ของเรา ด้วย เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่าง Redirect Email กับ Forward Email คือ

     - Redirect Email คือ เมื่อมี Email ส่งเข้ามา จะถูกส่งต่อไปที่ Email Account ที่เรากำหนดค่าไว้ทันที จะไม่มีการเก็บไว้ใน Inbox

     - Forward Email คือ เมื่อมี Email ส่งเข้ามา จะถูกส่งต่อไปที่ Email Account ที่เรากำหนดค่าไว้ทันที และมีการเก็บไว้ที่ Inbox 1 ชุด1. ทำการ login เข้าสู่ wedmail  แล้วคลิกที่ Options เลือก Mail เลือกเมนู Redirect

 

 

 

2. กำหนดค่า Email ปลายทางที่ต้องการ Redirect หรือ Forward


     - check box หน้า Redirect mail to เพื่อกำหนดให้เมื่อมีการส่ง Mail เข้ามาที่ Account นี้แล้ว ให้ส่งต่อไปยัง Email Account ที่เรากำหนด

     - เลือก Keep a copy in the mailbox จะเป็นลักษณะ ของ Forward Email คือ มีการ เก็บ Email ไว้ที่ Inbox 1 ชุด แต่ถ้าไม่เลือก
 
        จะเป็นการ Redirect Email คือ จะไม่มี Email เก็บที่ Email Account นี้ แต่จะถูกส่งต่อไปยัง Email Account ที่กำหนดไว้ทันที

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ