คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 1

คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก

1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก https://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php

     - ทำการคลิกเลือกที่ SERVICE

 2. เลือก Cloud MailEnable Hosting 20 GB แล้วเลือกที่  Active


3. จะเจอรายละเอียดของ Package ให้ทำการคลิกที่ Email Forwarders


 
4. เลือก Email ที่จะทำการตั้ง Forward และกำหนดปลายทาง เรียบร้อยแล้วกด Add Forwarder

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ