คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่านระบบสมาชิก Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 0

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่านระบบสมาชิก

1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก https://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php

    ทำการคลิกเลือกที่ SERVICE


  

 

2. เลือก Cloud MailEnable Hosting 20 GB แล้วเลือกที่  Active

 

 

 3. จะเจอรายละเอียดของ Package ให้ทำการคลิกที่ Spam Filter

 

 

4. เลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า Spam Filter แล้วกด ที่ icon เฟือง


 


5. หากตั้งการเปิดการใช้งาน Spam Filter ให้ติ๊กถูกที่ Enable แล้วทำการกำหนด

     - Action :  ทำการเลือกว่าต้องการจัดการอย่างไรกับ Email Spam
     - White list : เป็นการตั้งค่าว่าให้เมลใดส่งถึงเราได้โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ
     - Black list : เป็นการตั้งค่าไม่ให้ Email นั้นๆส่งถึงเราได้

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ