การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน Print

  • 1


ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting ที่ระบบจัดส่งให้ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน Hosting 
วิธีการ Connect ด้วย Browser 
     โดยการใส่ IP และ Port ดังตัวอย่าง ftp://119.59.120.5:2002/  ดังหมายเลขที่ 1


 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ LogOn เข้าสู่ Server โดยทำการระบุข้อมูลตามหมายเลขดังนี้

     หมายเลข 2.  User name: ระบุเป็นชื่อผู้ใช้ (FTP Username) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น hosting4
     หมายเลข 3.  Password: ระบุเป็นรหัสผ่าน (FTP Password) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting
     หมายเลข 4.  คลิกปุ่ม "Log On" เพื่อ Connect เข้าสู่ Server 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ "domains" ดังหมายเลขที่ 5 
และดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ชื่อ domain ที่ต้องการ ดังหมายเลขที่ 6 
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งที่โฟลเดอร์ "public_html" ดังหมายเลขที่ 7หลังจากเปิดโฟลเดอร์ public_html และจะพบข้อมูลเริ่มต้นของระบบ ให้ทำการลบออกทั้งหมด ดังหมายเลขที่ 8จากนั้นทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้น server โดยการคลิกลากไฟล์ที่ต้องการไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ public_html ดังหมายเลขที่ 9จากนั้นรอการอัพโหลดเสร็จเรียร้อย และทดสอบรันหน้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ