CLOUD EMAIL SERVER HESTIA

CLOUD EMAIL SERVER HESTIA พร้อมระบบป้องกัน SPAMEXPERT

CLOUD EMAIL SERVER 1

Disk Space    :  100 GB
Ram               :  4 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited

CLOUD EMAIL SERVER 2

Disk Space    :  200 GB
Ram               :  4 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited

CLOUD EMAIL SERVER 3

Disk Space    :  300 GB
Ram               :  6 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited

CLOUD EMAIL SERVER 4

Disk Space    :  400 GB
Ram               :  6 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited

CLOUD EMAIL SERVER 5

Disk Space    :  500 GB
Ram               :  8 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited

CLOUD EMAIL SERVER 6

Disk Space    :  600 GB
Ram               :  8 GB
IP Address    :  1 IP
Account Email Unlimited