การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 1

การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP


ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/download

1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird  เลือกที่ Create a new account แล้วเลือกที่ Email

 2. คลิกที่ Skip this and use my existing email

 

 

 

3. ทำการกรอกรายละเอียดการตั้งค่าดังต่อไปนี้

     - Your name : กรอกชื่อผู้ใช้งาน

     - Email address : กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน

     - Password : กรอกรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้วคลิกที่ Continue

 

 

 

4. เลือกการตั้งค่า IMAP แล้วคลิก Manual config

 

 

5. ที่แถบ Username ตามกรอบสีแดงให้ใส่ค่าดังนี้

     - Incoming : กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน

     - Outgoing : กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน เรียบร้อยแล้วกด DONE

     - Port imcoming เป็น 143 หรือ 145

 


6. จะพบหน้าแจ้งเตือนให้ทำการติ๊กถูกแล้วกด DONE

 

 

 

 

 

 

                  

 

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ