คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่านระบบสมาชิก Print

  • CLOUD, MAIL, MAILENABLE
  • 0

คู่มือการเปลี่ยน password ผ่านระบบสมาชิก

1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก https://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php
     - ทำการคลิกเลือกที่ SERVICE
  
 
2. เลือก Cloud MailEnable Hosting 20 GB แล้วเลือกที่  Active
 
 
3. จะเจอรายละเอียดของ Package ให้ทำการคลิกที่ Email Addresses4. ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการเปลี่ยน Password แล้วกดที่รูปกุญแจ
 
5. ใส่ Password ที่ต้องการเปลี่ยน กด Save Changes 

Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ