คู่มือการเพิ่ม Whitelist Email Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 9

คู่มือการเพิ่ม Whitelist


     การตั้งค่า Whitelist บน Webmail ในกรณีที่ Email ต้นทางเข้าเงื่อนไข เป็น Spam และไปที่อยู่ที่ Junk Mail

ทางผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ Email Account นี้ ไปอยู่ใน Whitelist เมื่อมีการส่ง Email ด้วย Email Account นี้ เข้ามาอีกครั้ง ก็จะเข้าไปอยู่ใน Inbox ปกติ1. Login เข้าสู่ระบบ Webmail

     - คลิกขวาที่ Email ฉบับที่เราจะทำการตั้ง Whitelist แล้วเลือก Add to Whitelist 

 

  

 

2. จากนั้นดูส่วนของ White List จะเห็นว่ามี Email Account ที่เลือกไว้เข้ามาอยู่ใน List เราสามารถจัดการ Email Account เพิ่มเติม ได้ เช่น ลบ เพิ่ม หรือแก้ไข

     - โดยการเลือกที่ Options เลือกที่  Spam และเลือกที่ Whitelist และทำการ คลิ๊กที่ Add Sender/Domain

          - Add Sender จะเป็น add เฉพาะ Email Account ที่ต้องการให้ส่ง เช่น   [email protected]

          - Add Domain จะเป็นการ Whitelist ทุก Account ของโดเมนนั้นๆ เช่น  yourdomain.com

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ