คู่มือการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Address Book) Print

  • Cloud, MAIL, MAILENABLE
  • 2

คู่มือการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Address Book)


1. Login เข้าระบบ webmail คลิกเลือกที่ Contacts เแล้วเลือกที่ New

 
2. จะพบแบบฟอร์มดังรูปด้านล่าง ให้ทำการกรอกรายละเอียดของผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้วกด Add

 


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ